váš zdroj informací k ochraně měkkých cílů a veřejných prostranství

Náš tým

Veronika FÁBEROVÁ

Expert pro oblast bezpečnosti eventů, veřejných prostranství a bezpečnostního vzdělávání

Veronika Fáberová je předním odborníkem  v oboru komerční bezpečnosti a prevence kriminality. Věnuje se poradenství a oborovému vzdělávání především v oblasti ochrany měkkých cílů a prevence kriminality s tímto související. Je autorkou řady vzdělávacích programů. Za svoji profesionální dráhu zastávala četné vedoucí funkce a vedla bezpečnostní týmy řady mezinárodních a národních projektů, jako jsou například návrh a výstavba bezpečnostního systému Sazka Arény a Eden Arény, změna poskytovatele bezpečnostních služeb na Letišti Praha, kompletní bezpečnostní opatření pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2015. Veronika Fáberová je držitelkou řady ocenění. Za všechny jmenujme: Manažer roku 2005 v oblasti komerční bezpečnosti (Česká manažerská asociace) a Medaile III. stupně (vyznamenání udělené  ředitelem Krajského ředitelství Policie ČR hlavního města Prahy). V roce 2016 se Veronika Fáberová stala tajemnicí Asociace Grémium Alarm. Působí také jako členka technické normalizační komise TNK148 Prevence kriminality a ochrany obyvatel při ÚNMZ budov.

Ing. Petr LÉDL

Expert pro oblast řízení bezpečnosti

Petr Lédl se věnuje konzultační činnosti v oboru bezpečnosti a managementu, kde uplatňuje své rozsáhlé zkušenosti v oblasti navrhování, implementace a řízení komplexní bezpečnosti (tj. fyzická bezpečnost, informační bezpečnost, personální bezpečnost, prevence podvodů), provádění rizikových analýz, interních šetření, řízení krizových situací, rozpoznávání padělků.  V letech 2001 až 2011 zastával mimo jiné pozici Ředitele bezpečnosti v Raiffeisenbank a.s., působil na podobných pozicích také v České spořitelně a.s. a ERSTE BANK SPARKASSEN ČR a.s. Byl členem komise pro bankovní a finanční bezpečnost Bankovní asociace ČR, kde vedl speciální tým Prevence bankovních loupeží.  Je držitelem ocenění Bezpečnostní manažer roku 2006 udělovaného mezinárodní profesní bezpečnostní asociací ASIS.

Jan CHODORA

Expert pro oblast fyzické ostrahy, bezpečnostních technologií a zákon o zadávání veřejných zakázkách

Jan Chodora je odborníkem v oboru komerční bezpečnosti se specializací pro oblast bezpečnostních řešení ve smyslu spojení fyzické ostrahy, bezpečnostních technologií a režimových opatření. Svoji odpornost zaměřuje především na segment státního sektoru. Zabývá se bezpečností objektů kulturního dědictví frekventovaných veřejností, administrativních budov a veřejné dopravy. Jeho doménou je zákon o zadávání veřejných zakázek. Přednáší na bezpečnostních konferencích, především se zaměřením na ochranu měkkých cílů. Soukromě se zabývá obranou proti aktivním střelcům.

Ing. Milan KRÁSA

Expert pro oblast bezpečnostní kontroly

Milan Krása je považován za jednoho z předních odborníků na problematiku bezpečnostní kontroly osob, zavazadel a zásilek. Svoji odpornost zaměřuje především na oblast non-Aviation, segmenty státního a komerčního sektoru. Přednáší na bezpečnostních konferencích a oborových seminářích. Je podporovatelem komplexního oborového vzdělávání.

Mgr. Tibor A. BREČKA, MBA

Expert pro oblast forenzní psychologie, psychologie katastrof a mimořádných událostí

Tibor A. Brečka je krizový intervent, psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Působí  na Ústavu humanitních studií Newton College Praha,  katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT,  a je doktorand 1. Lékařské fakulty UK v Praze, obor lékařská psychologie a psychopatologie.  Působil také na Policejní akademii ČR v Praze a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Armádou ČR a dalšími bezpečnostními subjekty.

Mgr. et Mgr. PAVEL KRČÍLEK, Dis.

EXPERT NA BEZPEČNOST MĚKKÝCH CÍLŮ, EVAKUACI A INVAKUACI

V předchozích letech své praxe se věnoval především krizovému řízení, prevenci teroristických útoků a zlepšení ochrany měkkých cílů. Stál u zrodu bezpečnostních konceptů crowded places (místa s velkou koncentrací osob) a je jedním z předních českých odborníků na invakuaci. Aktivně se zabývá problematikou radikalizace a aktivních útočníků.

Pin It on Pinterest