váš zdroj informací k ochraně měkkých cílů a veřejných prostranství

SEMINÁŘ – BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH

Termín: 6. 12. 2018
Místo konání: PRAHA

 

Zahajovací seminář projektu BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH otevře novou  platformu pro sdílení odborných zkušeností, názorů a informací k řešení problematiky bezpečnosti pracovníků ve veřejných službách, která je součástí vládní koncepce na ochranu měkkých cílů.

Ožehavá témata, o kterých se ve společnosti mluví jen potichu a přitom trápí řadu z nás: šikana ze strany veřejnosti, nárůst násilí, nárůst slovní agrese, nedostatečná bezpečnostní opatření. Stále častější případy ohrožování či napadení personálu zdravotnických zařízení, záchranné služby, učitelů, řidičů MHD, pracovníků úřadů, obchodních a kulturních center a dalších.

Organizace a instituce se snaží přijímat různá opatření. Jaká opatření jsou adekvátní? Jsou přijímána na základě skutečné analýzy rizik a reálných potřeb?

Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci orgánů státní správy a samosprávy, zástupci organizací zřízených státem, krajem či obcí, pracovníci Policie ČR, Městské policie a Obecní policie, manažeři prevence kriminality, bezpečnostní manažeři, bezpečnostní odborníci a dodavatelé služeb, zástupci profesních svazů.

PRACOVNÍ TÝM

Veronika Fáberová

Pin It on Pinterest