váš zdroj informací k ochraně měkkých cílů a veřejných prostranství

Projekt KASSANDRA

Název projektu: PROJEKT KASSANDRA

Zahájení prací na projektu – jaro 2018

Cíl projektu

  1. Vybudovat nástroj pro včasný sběr informací o plánovaných kulturních, sportovních a společenských akcích (eventech). Nástroj, který by zároveň poskytl informace pro základní bezpečnostní analýzu akce.
  2. Vytvoření databáze, kde se budou shromažďovat a automaticky vyhodnocovat (klasifikovat, kategorizovat) informace potřebné a užitečné pro všechny zainteresované strany s právem přístupu do databáze,.
  3. Vybudovat, v dlouhodobém horizontu, zdroj historických informací pro zpracování různých analýz trendů a vývoje

Ve třech pilotních městech chceme zkusit vybudovat nejdříve samostatné a později do sítě propojené databáze plánovaných eventů.

 

PRACOVNÍ TÝM

Veronika Fáberová

PARTNEŘI PROJEKTU

Doverville, s.r.o.

Pin It on Pinterest